Pretraga

Obrasci, pravilnici, zakonske odredbe

Pravo na odustanak od ugovora (otkazivanje kupovine) i vraćanje robe:

 Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od isporuke robe, prodavcu javi odustajanje od porudžbine i to na elektronsku adresu: office@europarts.rs ili telefonom na broj 060 6 555 358.  Potrošač može popuniti obrazac za odustanak od ugovora. Potrošač je u obavezi da posle toga robu vrati prodavcu najkasnije 14 dana od pismenog  ili telefonskog obaveštenja. Vraćeni proizvodi moraju da budu u originalnoj ambalaži, uz priloženu kopiju računa. Neposredne troškove vraćanja robe pokriva kupac. Prodavac vraća celokupnu plaćenu sumu za proizvod, odmah ako je moguće, a najkasnije u roku od 14 dana posle prijema poruke o odustajanju od porudžbine i vraćanja robe. Povrat novca kupcu će se izvršiti na tekući račun naveden u obrascu.

 Kupac mora da vrati robu poštom ili putem drugih dostavnih službi na adresu našeg magacina:

Europarts Ltd d.o.o. Dobrivoja Radosavljevića 141, 

19350 Knjaževac

 Pre bilo kakvih radnji montaže/podešavanja/ugradnje artikala proverite adekvatnost robe. Povraćaj već montiranih, lakiranih ili oštećenih artikala nije moguć.

 Važna uputstva za slanje robe:

•    uz proizvode koje vraćate molimo vas da pošaljete kopiju računa i popunjen obrazac za odustanak od ugovora

•    molimo vas da na odgovarajući način pripremite proizovde za transport da se ne bi oštetili u toku transporta. Potrebno je da originalnu ambalažu upakujete u još jednu transportnu ambalažu da se originalna ne bi oštetila u toku transporta.

•    preporučujemo vam da koristite usluge dostavne službe koja omogućava praćene pošiljke

Žalbe, reklamacije i sporovi

Sve žalbe, reklamacije i sporove Europarts Ltd d.o.o. rešava u skladu za važećim Zakonom o zaštiti potrošača. 
Žalbe i reklamacije korisnici mogu da pošalju elektronsku putem na adresu: office@europarts.rs, telefonom na broj 060 6 555 358 ili pismenim putem poštom na adresu: 
Europarts Ltd d.o.o. Dobrivoja Radosavljevića 141,,
19350 Knjaževac 
 
Prodavac će se u roku od 8 dana izjasniti o zahtevu potrošača i dati konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 odnosno 30 dana za tehničku robu. Prodavac će učiniti sve što je u njegovoj moći u cilju sporazumnog rešenja svih sporova. Ukoliko se ne postigne dogovor između Prodavca i potrošača, Zakonom o zaštiti potrošača je predviđena mogućnost vansudskog rešavanja sporova.

Pravna sigurnost

Sadržaji objavljeni na internet stranicama www.particco-delovi.com vlasništvo su preduzeća Europarts Ltd d.o.o. i dobavljača i mogu se koristiti samo u nekomercijalne svrhe, a u tom slučaju moraju se zadržati sva navedena upozorenja o autorskim pravima te se dakle ne smeju prepisivati, umnožavati ili na bilo koji drugi način širiti. Preduzeće Europarts Ltd d.o.o. nastojaće da sadržaj na internetu bude tačan i ažuran i nije odgovorna za privremeno nefunkcionisanje stranice, eventualnu netačnost informacija, kao ni za moguću štetu nastalu zbog upotrebe netačnih ili nepotpunih informacija. Ni preduzeće Europarts Ltd d.o.o. niti bilo koja druga pravna ili fizička osoba koja je sarađivala u nastanku i izradi ovih internet stranica zato ne odgovara ni za kakvu štetu koja proizlazi iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja informacija na tim internet stranicama ili za bilo kakve greške ili nedostatke u njihovom sadržaju. Preduzeće Europarts Ltd d.o.o. zadržava pravo na promenu sadržaja.

Isključenje od odgovornosti

Prodavac će uložiti maksimalne napore da postavi ispravne i ažurne podatke na svoje internet strane.  Međutim, karakteristike proizvoda, zalihe i cene mogu brzo da se promene, tako da prodavac ne uspe da pravovremeno ispravi podatke na internet stranicama. U tom slučaju prodavac će obavestiti kupca o izmenama i omogućiti mu da otkaže poružbinu ili zameni naručeni artikal. Sve fotografije proizvoda su simbolične i ne predstavljaju svojstva proizvoda.

Pravna zaštita

Za preostale uslove koji nisu navedeni u opštim uslovima poslovanja važe odredbe relevantnog zakonodavstva na snazi.

Pravo na privatnost

Prodavac se obavezuje da trajno zaštiti lične podatke kupca u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Zakonom o osiguranju. Vaši podaci, dobijeni preko Internet prodavnice Europarts Ltd d.o.o., koristiće se isključivo za slanje informativnog materijala, ponuda, faktura i drugih potrebnih sredstava komunikacije. Kupac je ostavljanjem svoje e-mail adrese dao saglasnost da dobija informacije o novim ponudama Europarts Ltd d.o.o.. Kupac u svakom trenutku, izborom opcije koja se nalazi u e-mailu, može povući svoju saglasnost posle čega neće dobijati pomenute ponude. Europarts Ltd d.o.o. lične podatke neće prosleđivati trećim licima.

Zaštita podataka

Vaši podaci su kod nas kompjuterski obrađeni i zaštićeni u skladu sa svim važećim propisima. Vaši lični podaci su nam potrebni za ispravno ispunjenje porudžbine. Svi podaci će ostati poverljivi i nikada neće biti posredovani trećim licima.

Arhiva dokumenata/računa

Za sve porudžbine ćemo vam putem elektronske pošte poslati potvrdu porudžbine. Račun se isporučuje zajedno sa dostavom pošiljke. Svi dokumenti (evidencija o kupovinama, porudžbine, računi, reklamacije) čuvaju se u sedištu preduzeća Europarts Ltd  d.o.o., Dobrivoja Radosavljevića 141, 19350 Knjaževac. Registrovani korisnik može bilo kada zatražiti kopije dokumenata koje mu šaljemo elektronskom poštom ili običnom poštom. Može ih takođe pogledati u samom korisničkom interfejsu.

Saobraznost robe

Za sve proizvode kupljene od firme Europarts Ltd d.o.o. važi rok saobraznosti i odredbe u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

 

Facebook